برنامه متراژ

کجای بازار املاک تجاری سرمایه گذاری کنیم؟

سرعت رشد قیمت املاک تجاری کاهش پیدا کرده است به این صورت که از ابتدای سال جاری تا کنون میزان رشد قیمت تجاری‌ها کمتر از رشد قیمت مسکونی بوده است.

 علت این تفاوت رشد در چیست؟‌ آیا قبل از این هم، رشد قیمت مسکن بیشتر از رشد قیمت تجاری (در بلندمدت) بوده است؟ اگر پاسخ مثبت است پس چرا قدیمی‌های بازار ملک توصیه می‌کنند برای سرمایه‌گذاری اول سراغ واحدهای تجاری باید رفت؟ در این قسمت از برنامه متراژ به این پرسش پاسخ داده‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد