برنامه متراژ

تغییر فرمانده در بازار ساخت و ساز

مدیران جدید شهر تهران یکی از وعده هایی که در مورد افزایش کیفیت ساخت و ساز دادند، تغییر رویکرد خودرو محوری به انسان محوری است. در هفته گذشته خبرهای جدیدی مبنی بر اعمال این فاکتور در نقشه جدید ضوابط ساخت و ساز شنیده شده. این موضوع در این قسمت از برنامه متراژ مورد بررسی قرار گرفته است.

طرح تفصیلی و بازار ساخت و ساز

طرح تفصیلی تهران که از سال 1391 رونمایی و اجرایی شده، قرار است که با تغییر و تحولات اساسی روبرو شود اما سوال این است که آیا این تغییر و تحولات یک تحول مثبت است یا اینکه قرار است یک تغییر ویترینی باشد؟ کارشناس برنامه متراژ درباره این موضوع می گوید که طرح تفصیلی فعلی به چهار دلیل تغییر می کند. او همچنین در صحبت هایش این مسئله را مطرح می کند که نسخه جدید طرح تفصیلی شهر را برای حرکت به سمت شهری غیرخودرویی آماده و باز طراحی می کند. به گفته او طرح تفصیلی مجموعه ضوابط و مقرراتی است که در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، تدوین و تصویب می شود که در نهایت این ضوابط و مقررات این موضوع را مطرح می کند که در کجای تهران چه بسازیم و چگونه بسازیم.

در بخش دیگر این قسمت از برنامه متراژ با شهاب الدین کرمانشاهی، کارشناس برنامه ریزی شهری گفتگویی انجام شده است. کرمانشاهی در صحبت هایش بیان می کند که به صورت تاریخی در کشور ما طرح های جامع و تفصیلی مستقل از طرح حمل و نقل تهیه می شده است. او بیان می کند که ساخت و سازی که قرار بوده در تهران اتفاق بی افتد و کل پهنه تهران می توانسته درگیر این موضوع شود، سوق پیدا می کند به سمت ایستگاه های حمل و نقل عمومی.

در نهایت در این برنامه به سوال هایی چون آیا طرح جدید اوضاع را بهتر می کند یا بدتر؟ شرایط برای سازنده ها به چه شکل تغییر می کند؟ مردم از این طرح چه نفعی می برند؟ پاسخ داده می شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد