حجت میرزایی می‌گوید: یکی از مهم‌ترین عوامل شکست این برنامه‌ها، نگاه جزیره‌ای به بخش مسکن است. این در حالی است که بدون ساماندهی سایر بخش‌های اقتصاد کلان نمی‌توان انتظار معجزه برای ساماندهی بازار مسکن داشت.

او تاکید می‌کند: در شرایط کنونی هر راهکاری، حتی افزایش مجدد سقف وام خرید مسکن، نمی‌تواند رونق را به بازار مسکن برگرداند.

به گفته او، افزایش قدرت خرید شرط جبران شکاف عرضه و تقاضا در وضعیت کنونی است که فقط از مسیر تغییر شرایط اقتصاد کلان امکان‌پذیر خواهد بود.