برنامه متراژ

واحدهای مسکونی پرطرفدار

کدام خانه ها زودتر فروش می رود؟ در این رکود سنگین معاملات مسکن، کدام آپارتمان ها مورد توجه متقاضیان و خریداران است؟ تاکتیک سازنده ها در این مقطع چه باید باشد؟ اینها سوالاتی است که در این قسمت از برنامه متراژ به آن پاسخ داده می شود.

توجه خریداران به آپارتمان های نقلی یا ریز متراژ

آمار و اطلاعاتی که به دست می آید مشخص می کند که خانه هایی که متراژشان حداکثر 60 متر است، بیشترین توجه را از سمت متقاضیان دارند. به عبارتی بر اساس حجم معاملات و هم میزان افت معاملات مسکن وضعیت این گروه نسبت به سایر گروه های مساحتی و متراژی بهتر است. به گفته کارشناس این برنامه یک سوم خریداران مسکن خانه های زیر 60 متر مربع را می خرند. او همچنین در صحبت هایش بیان می کند که همه طیف تقاضا در حال حاضر تمایل به خرید آپارتمان های ریز متراژ دارند.

در این قسمت از برنامه متراژ با مسعود سعادتمند، کارشناس بازار مسکن و پژوهشگر ساختمان گفتگوی تلفنی انجام شده است که او در صحبت هایش بیان می کند که اتفاقی که در بازار مسکن تهران در حال افتادن است، شاید بشود در دو گزاره کلی کاهش شدید و نزدیک شدن به توقف یا قفل شدن معاملات بیان کرد. به گفته سعادتمند عمق رکود در گروه های مختلف به دلیل عدم وجود قدرت خرید یا کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان طبیعتا ایجاد می شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد