برنامه متراژ

مسکن ارزشمند می‌ ماند ؟

در این قسمت از برنامه «متراژ»، از «مقاومت»ها در بازار مسکن مقابل کاهش قیمت خواهیم گفت.

کسانی که در دو سال گذشته آپارتمان سرمایه ای خریده اند سعی دارند به خودشان روحیه دهند که قیمت مسکن هیچ وقت کاهش پیدا نکرده و الان هم دچار افت نمی شود! فرید قدیری در این برنامه درباره این موضوع توضیح می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد