برنامه متراژ

فصل تغییر در بازار مسکن؟

این قسمت از برنامه متراژ به دو موضوع مهم اختصاص دارد؛ انتخابات و ریسک های تبدیل ملک. تقاضا برای تبدیل ملک به شکل محسوس افزایش پیدا کرده است.

 برخی افراد تصور می کنند شرایط برای جابجایی ملکی مناسب شده است. این نوع از معاملات اما نیازمند ملاحظاتی است. فرید قدیری در این باره توضیح می‌دهد. همچنین در بخش دیگری از برنامه متراژ به تاثیر انتخابات بر متغیرهای بازار مسکن پرداخته‌ایم.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد