برنامه متراژ

خرید مسکن از ویترین کهنه

چند سالی هست که سامانه های مجازی جایگاه خودشان را در بازار خرید و فروش مسکن پیدا کردند.یعنی روش نوین در حال جایگزین شدن روش های سنتی برای خرید و فروش مسکن شده است.در کنار این سامانه ها ، سیاستگذار نیز سامانه املاک و مستغلات را برای قیمت گذاری مسکن در فضای مجازی راه اندازی کرده است.سامانه ای که در چند ماه اخیر با اختلالات زیادی روبرو شده است. اما نکته مهم اینجاست که این سامانه ها تا چه حد ویترین مناسبی برای خرید و فروش مسکن هستند. این قسمت از برنامه متراژ به این موضوع پرداخته است. کارشناس برنامه، فرید قدیری ،به تاریخچه راه اندازی سامانه های مجازی چه توسط بخش خصوصی و چه توسط بخش دولتی در بازار مسکن اشاره می کند و به معایب و مزایای این سامانه ها و تاثیر آنها در بازار اشاره می کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد