برنامه متراژ

پیش خرید کنیم ؟

بررسی شرایط کنونی بازار مسکن نشان می دهد: تعداد زیادی از سازنده به دلایل مختلف تمایل زیادی به پیش فروش پیدا کرده اند.

اما سوال مهم این است که آیا با توجه به شرایط فعلی بازار معاملات و همچنین قانون پیش فروش، «پیش خرید» گزینه مناسبی برای خریداران است؟ از سوی دیگر آمارها  حاکی از سقوط تیراژ ساخت و ساز در چهار ماهه اول سال جاری را دارد. چرا سازنده ها به شروع پروژه های جدید ساختمانی تمایل نشان نمی دهند؟ در برنامه امروز متراژ به بررسی هر دو موضوع می پردازیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد