برنامه متراژ

تفاوت تورم مسکن ۱۴۰۰ با جهش ۹۹

شهریور ماه امسال هم قیمت مسکن در تهران افزایش پیدا کرد. اما این رشد قیمت دو تفاوت با سال گذشته دارد.

چرا خرید و فروش آپارتمان در پایتخت صعود کرد؟ فرید قدیری در «آکادمی مسکن» درباره تفاوت تورم مسکن امسال با پارسال می‌گوید. محمدسعید حیدری کارشناس اقتصادی نیز درباره چشم‌انداز متغیر اثرگذار بر رفتار معامله‌گران ملک در برنامه «متراژ» توضیح می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد