برنامه متراژ

مهمان تازه وارد در بازار مسکن

در این قسمت از برنامه «متراژ» تغییر و تحولات بازار مسکن پس از افزایش قیمت بنزین مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این برنامه به بررسی اثر مستقیم یا غیر مستقیم قیمت بنزین بر بازار پرداخته و کوتاه مدت یا بلندمدت بودن آن را در ساخت و فروش مسکن مورد بحث و بررسی قرار داده است.

طی هفته‌های گذشته یکی از داغ ترین اخبار، خبر افزایش قیمت بنزین بوده است بطوریکه تا حدودی حال و هوای بازارهای کشور را تحت تاثیر قرار داده است. حال اثر افزایش قیمت بنزین به عنوان مهمان نفتی در بازار مسکن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.افزایش قیمت بنزین به 2 شکل بر روی بازار مسکن تاثیر می‌گذارد: تاثیر روانی و تاثیر واقعی، انتظار متعارف این است که قیمت آپارتمان‌های حومه شهر به علت فاصله از امکانات شهری دچار کاهش شوند، درحالیکه این اتفاق رخ نداده است.  کارشناس برنامه معتقد است، مطلوبیت انتخاب محل سکونت بستگی به پارامترهای مختلفی دارد که فاصله از مناطق اشتغال شهری یکی از آنهاست پس باید قیمت مسکن در حومه شهر دچار افت شود. 
 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد