برنامه متراژ

رفع انجماد از بازار اوراق مسکن

افزایش سقف وام اوراق مسکن چه تاثیری بر معاملات اوراق گذاشته است؟ آیا خریداران مسکن از این وام استقبال کرده اند؟ آقای فرید قدیری و خانم ندا بشیری، مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس در این قسمت از برنامه متراژ به این سوالات پاسخ داده اند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد