برنامه متراژ

ساختمان ترافیک تهران

چرا ترافیک در شهر تهران به کلافی سردرگم تبدیل شده و با هر طرح قابل اجرا روان نمی شود؟ آیا فقط خودرو های شخصی عامل اصلی ترافیک هستند؟ شهردار تهران در حل مشکل ترافیک چه نقشی می تواند داشته باشد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد