برنامه متراژ

خیز شب عید معاملات مسکن

خرید و فروش ها در بازار مسکن با چه تغییری مواجه شده است؟ علت افزایش چشمگیر فروش مسکن چیست؟ چه کسانی خریدار شده اند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد