رنجنامه ظریف

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ ای به شرح تمام فشارها، شایعه‌ پراکنی‌ ها و دروغ‌ هایی که علیه تیم مذاکره‌ کننده وجود داشته اشاره کرد و از فقدان اتحاد گفت.

اما نکته مهم‌تر در این بیانیه آنجاست که تاکید می کند تمام مراحل مذاکره تحت نظر ماقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و با موافقت و مشورت آنها انجام شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد