و حالا کابوس هندی

تصاویر منتشر شده از مرده سوزی در هند آنقدر آخرالزمانی است که لرزه به تن تمام مرده جهان انداخته و همه را نسبت به زمان پایان همه گیری مردد کرده است.

اینطور که خبر می رسد سرایت نوع جهش یافته ویروس از هند به سراسر جهان می‌تواند یک فاجعه تمام عیار انسانی به بار بیاورد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد