این سه نفر اصلی

همانطور که انتظار می‌رفت روزنامه‌های امروز تا اندازه زیاد تحت تاثیر آخرین روز ثبت نام نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری بودند.

بعضی از روزنامه‌ها وعده‌های نامزدها را بررسی کردند و بعضی دیگر حدس و گمانشان را درباره نامزدهای اصلی که قرار است به رقابت با هم بپردازند مطرح کردند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد