هم‌ آهنگی روحانی-رئیسی!

دومین دیدار رئیس جمهور مستقر با رئیس جمهور منتخب دیروز در محل پاستور به میزبانی روحانی انجام شد.

رسانه‌ها و روزنامه‌های صبح امروز ایران به مذاکرات این دیدار پرداختند و بازدیدهای ابراهیم رئیسی با اعضای دولت را جزو یکی از آرام‌ترین و و بهترین روش‌های انتقال قدرت که تابحال سابقه نداشته و در نوع خود جالب است از دولت مستقر به منتخب می‌دانند.

حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران که دیروز عصر اتفاق افتاد باعث از دست دادن جان دو همکار عزیز و خبرنگار محیط زیستی ما خانم‌ها ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی شد رسانه تصویری اکو ایران به خانواده این دو عزیز و حامعه رسانه‌ای کشور این اتفاق را تسلیت می‌گوید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد