جانشین رئیسی کیست؟

در حالی انتخاب هفتمین رئیس قوه قضاییه به عنوان جانشین ابراهیم رئیسی همچنان در هاله‌ای از ابهام است که قاضی القضات ۱۴ مردادماه باید از قوه قضاییه به قوه مجریه رود.

روزنامه شرق هم در روز شهادت دکتر بهشتی و روز قوه قضاییه به بررسی زندگی‌نامه شش رئیس قوه قضاییه گذشته و جانشینی احتمالی ابراهیم رئیسی پرداخته است.

مذاکرات وین و تصمیمات سختی که باید کشورهای ۵+۱ بگیرند هم از دیگر تیترهای روزنامه‌های صبح امروز ایران است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد