سهم‌خواهی کابینه در اردوگاه اصولگرایان

امروز روزنامه‌ها در تیترهایی که بر روی صفحه اول خود برده‌اند به شرایط موجود و وضعیت قرمزی که همه جا را فرا گرفته است و قطعی‌های مکرر برق در کنار روند کند واکسیناسیون در شرایط آغاز پیک پنجم کرونا پرداخته‌اند و

رکنار بررسی این اتفاقات، «سهم‌خواهی‌ها در اردوگاه اصولگرایان» از کابینه دولت آقای رئیسی را هم مورد توجه قرار داده‌اند که باعث اختلافاتی در بین اعضای مجلس برای گرفتن پست در کابینه دولت سیزدهم شده است به طوری که صدای مدیرمسئول روزنامه‌جوان را هم درآورده‌است.

در خبر خوانی امروز هم به این گزارش و اتفاقات ویرامون آن پرداخته‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد