اعتماد از دست رفته به واکسن

در حالی که گزارش برجامی ظریف به مجلس بیشتر توجه‌ها را به خودش جلب کرد و هر کدام از رسانه‌ها برداشت خودشان را از قسمت‌های مختلف این گزارش پررنگ کردند،

نتایج یک نظرسنجی درباره میزان اعتماد مردم به واکسن داخلی هم نکات جالب زیادی دارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد