استخراج رمزارز در ساعات خاموشی

اردکانیان وزیر نیروی دولت دوازدهم در نامه‌ای از پشت پرده خاموشی‌های روزانه پرده برداری کرده است.

اردکانیان استخراج شبانه رمز ارز را یکی از سه عامل اصلی خاموشی‌های روزانه می‌داند و هشدار داده است که این روند باعث ادامه خاموشی‌ها در پائیز و زمستان هم خواهد شد.

به گزارش توانیر در سال ۱۴۰۰ میزان مصرف برق از ساعت ۲ تا ۵ صبح نسبت به زمان مشابه سال ۹۹ و ۹۸ دوبرابر شده است که معادل مصرف دوهزارمگاواتی ماینرها در این ساعت از شب است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد