ایران در آغوش باز بلوک شرق

همزمان با تداوم پیچیدگی در مذاکرات برجامی، با عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای موافقت شد.

اتفاقی که با تحلیل‌های مختلفی همراه بوده و هر فرد و جریانی بسته به نوع نگاهش خودش آن را تفسیر می‌کند اما هرچه که باشد کسی در مورد اهمیت ماجرا شک ندارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد