اعضای تیم ارشد مذاکره هسته ای چه کسانی‌ هستند؟

با اعلام سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر تغییرات در تیم مذاکره کننده هسته ای گمانه زنی ها درباره ترکیب تیم جدید شروع شده است، هم نام چهره‌های دوران قبل از ظریف شنیده می‌شود و هم اسم اعضای ارشد تیم ظریف در میان است.

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد