ویدئو های مرتبط

مستند آدام اسمیت: ایده هایی که دنیا را تغییر داد

در مستند آدم اسمیت با نام ایده هایی که جهان را تغییر داد، نوربرگ بینش اسمیت را در مورد مزایای تجارت آزاد و ماهیت ثروت تا به امروز ، ردیابی می کند. او با برخی از برجسته ترین محققان آدام اسمیت و همچنین رهبران برخی از شرکتهای تحسین شده جهان صحبت می کند تا دریابد که چگونه ایده های اسمیت همچنان معتبر هستند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد