حادثه متروپل برای بسیاری، ماجرای حادثه ساختمان پلاسکوی تهران را تداعی کرد. هر چند در نگاه کلی ریشه دو حادثه، به سهل‌انگاری و تخلف در پروژه بر می‌گردد اما به اعتقاد بسیاری این دو حادثه از یک منظر متفاوت هستند.

به گفته علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در دوره پنجم، تخلفات ساخت و ساز ساختمان پلاسکو مربوط به طول دوره بهره‌برداری بود اما موارد تخلف در ساخت پروژه متروپل به مجوزها از همان ابتدا بر می‌گردد.