آذرماه سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی به محله هرندی تهران رفت و با اهالی این محله پر آسیب به گفت و گو نشست . حالا 6 ماه از آن تاریخ گذشته و امروز مهدی اقراریان این نوع بازدید های نمایشی را درحل مشکل تهران بی اثر دانست .اودرجریان گزارش عملکرد قرارگاه اجتماعی پایتخت که از سوی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در صحن شورا ارائه شد، با بیان اینکه نمی توان تنها نگاه سلبی داشت و باید نگاه ایجابی را نیز در نظر گرفت، اظهار کرد: یک ستاد عریض و طویل داریم که می خواهد به یک صف کوچک خدمات ارائه دهد و باید این شرایط اصلاح شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در جلسه قبلی موضوعی را مطرح کردم که پایتخت به قانون جامع مدیریت نیاز دارد، اظهار کرد: تهران را نمی توان با قوانینی که کشور با آن اداره می شود و تاریخ آن گذشته است، اداره کرد.وی همچنین تصریح کرد: هر بخشی از قرارگاه اجتماعی متولی خود را دارد. ایجاد قرارگاه اقدام خوبی است اما دوای درد نیست و باید شهرداری از دستگاه ها تقاضای جدی داشته باشد.

اقراریان با بیان اینکه باید شورا و مدیریت شهری انقلابی به سمت حل مساله برود، اظهار کرد: رهاشدگی برخی عرصه ها نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. برخی سالن های ورزشی در مناطق آسیب پذیر تعطیل هستند و وقتی کودکان و نوجوانان و ساکنان محلات نتوانند از خدمات استفاده کنند، دچار آسیب هایی همچون اعتیاد می شوند.

وی با تأکید بر اینکه باید پیشگیری در این زمینه در اولویت باشد، تصریح کرد: ما توان و اولویت محدودی داریم. شرکت های بزرگی که در پایتخت حضور دارند، مسئولیت اجتماعی دارند و باید به سمتی برویم که این شرکت ها به وظیفه خود عمل کنند چون تنها شهرداری برای حل مشکلات نمی تواند جوابگو باشد و باید در سطح ملی وارد عمل شد.

اقراریان گفت که وضعیت کنونی پایتخت با زور و پول شهرداری حل نمی شود  اگر همین روند ادامه پیدا کند در دوره های مختلف شورا و با آمدن افراد مختلف مشکلات حل نمی شود و با  رو دروایسی در حوزه حکمرانی کاری پیش نمی رود .

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه رفت و آمدهای نمایشی پاسخگو نیست و باید تدبیری اندیشیده شود، گفت: آقای رئیسی از منطقه هرندی بازدید کرد اما باید دید که چه اتفاقی افتاده است به قول ما ثم ماذا؟

در این زمان ،پرویز سروری به میان حرف اقراریان آمد و پرسید منظور  شما که  این نیست که دیدار آقای رییسی ازهرندی نمایشی بوده است  ؟چون واقعا در هیات دولت کمک های خوبی شده است. ممکن است به آن سطحی که ما می خواهیم نباشد اما دولت نسبت به دولت گذشته و زمان قالیباف که درها را بسته بودند که آقای قالیباف موفق نشود تفاوت پیدا کرده است و نیت دولت کمک به شهردارو شوراهای کشور است .

که اقراریان پاسخ داد :می گویند نان  وقتی سر سفره آمد می شود روی آن حساب کرد .