منتقدان این طرح تازه دولت می‌گویند، منابع مالی ساخت این تعداد مسکن هنوز تامین نشده است و بعضی از احتمال استقراض از بانک‌ها می‌گویند. احتمالی که محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت‌وگو با اکو ایران آن را رد می‌کند.

 

او می‌گوید منابع مالی این طرح قرار است از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بین بانکی تامین شود و خبری از استقراض از بانک نیست. او با تاکید براینکه هنوز همه منابع صندوق ملی مسکن برای این طرح تامین نشده اما قرار هم نیست، هدف اصلی طرح تغییر کند و کمتر از ۴ میلیون مسکن ساخته شود.