وضعیت طرح‌های عمران شهری با محوریت پروژه‌های عمرانی مناطق در آخرین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، رییس کمیته عمران کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر، در مورد نحوه‌ی تهیه گزارش از پروژه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، اعلام کرد: با تشکیل سه گروه بازرسی ظرف یک ماه، کلیه پروژه‌های عمرانی شهر تهران، مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفتند و همزمان در چهار جلسه به اتفاق معاونان فنی و عمرانی مناطق ۲۲ گانه و مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان‌ها و مناطق شهرداری تهران، گزارش معاونت‌های فنی و عمرانی مناطق با گزارش بازرسان کمیته عمران، مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت، گزارش‌هایی آماده و در اختیار اعضاء و کارشناسان کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا قرار گرفت.

 محمد آقامیری با تأکید بر اینکه این گزارش‌ها شامل نقشه مرزبندی مناطق و حاوی اطلاعات هر منطقه به تفکیک امکانات مذهبی، نظامی و قضایی، فرهنگی و آموزشی، ورزشی و درمانی و نیز وزارت‌خانه‌ها و ادارات هر منطقه در جلسات ارائه شد و با استناد به اعتبارات معاونت‌های فنی و عمرانی مناطق، موضوعاتی همچون احجام فعالیت‌های نگهداشت، پروژه‌های توسعه منطقه‌ای، وضعیت مناقصات و پروژه‌های قابل طرح و احداثی را به همراه پیشنهادات و مشکلات هر منطقه در حوزه عمرانی مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، میزان پیشرفت پروژه‌های جدید عمرانی مناطق با وجود گذشت ۴ ماه از سال ۱۴۰۱، به‌ طور متوسط بین صفر تا ۶ درصد است.

تشکری هاشمی: برای ارزیابی پروژه‌ها قسمت‌های پُر و خالی لیوان را با هم ببینیم

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در این جلسه، از گزارش ارائه شده از سوی حجت‌الاسلام آقامیری به عنوان یکی از کارهای خوب این کمیسیون برای احصای شاخص‌ها و آنالیز پروژه‌های عمران شهری نام برد و تأکید کرد: طرح‌های عمرانی از حیث پروژه‌های توسعه‌ای و نگهداشت و پروژه‌های محله‌ای، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قابل تفکیک هستند.

سید جعفر تشکری هاشمی با اعلام اینکه برای بررسی هر پروژه، در ابتدا باید ببینیم آن پروژه در زمره برنامه‌های مصوب که برای آن بودجه پیش‌بینی شده قرار داشته است یا خیر، افزود: در صورتی که پاسخ مثبت باشد، می‌بایست پیشرفت برنامه‌ای، فیزیکی و ریالی هر پروژه را احصاء کرده و نقاط ضعف و قوت آن پروژه را مورد بررسی قرار دهیم.

وی با تأکید بر اینکه برای ارزیابی پروژه‌ها همزمان با  قسمت خالی لیوان قسمت پُر لیوان نیز باید دیده شود، خاطرنشان کرد: برای بررسی پروژه‌ها و نیز میزان انحراف آنها از برنامه مصوب، علاوه بر بازدیدهای میدانی و بررسی‌های اجرایی، استفاده از ابزارهای شفاف‌سازی در حوزه‌های هوشمندسازی به منظور احصای وضع موجود و ترسیم وضعیت مطلوب از اهمیت و ضرورت برخوردار است.

قائمی: ردیف‌های بودجه در واقع آرزوهای شهرداری تهران است

علی‌اصغر قائمی، دیگر عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در این جلسه با اعلام اینکه ردیف‌های بودجه در واقع آرزوهای شهرداری تهران است اما آنچه که واقعیت دارد، تحقق آن ردیف‌ها و تخصیص بودجه مورد نیاز برای اجرای آنهاست، تأکید کرد: به همین دلیل، باید خط‌کش خود را برای اندازه‌گیری پیشرفت پروژه‌ها تغییر دهیم و با استفاده عملیاتی از سیستم کنترل پروژه، میزان پیشرفت پروژه‌های دارای ردیف را که بودجه به آنها اختصاص داده شده است، مورد ارزیابی قرار گیرد.

 مشاوران و کارشناسان کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه، نظرات خود را در مورد گزارش ارائه شده و پیشنهادات خویش را به منظور بررسی جامع پروژه‌های حمل و نقلی و عمران شهری مطرح کردند.