افشین جاوید کارشناس بازار سرمایه، با استناد به مطالعه گزارش پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف معتقد است ایران به عنوان هفتمین تولیدکننده تولید سیمان مجبور به واردات این نهاده ساختمانی می‌شود که آنهم به دلیل گران بودن هزینه حمل سیمان، توجیه ندارد.