به گزارش اکو ایران ، ساختمان جدید پلاسکو آماده بهره برداری است اما نه تکلیف ایمن سازی پارکینگ پروانه که برای جبران کمبود فضای پارکینگ این ساختمان پیش بینی شده بود مشخص است و نه خبری از 500 متر فضای نمایشگاهی برای یادمان شهدای آتش نشان است . همچنین بیشتر فضاهای این ساختمان تجاری است که رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران می گوید شهرداری می تواند بعد از بهره برداری به این موضوع ورود کند .

مهدی عباسی در گفتگو با اکو ایران درخصوص ساختمان جدید پلاسکو گفت :‌پروانه ساختمانی پلاسکو بعد آغاز ساخت و ساز توسط بنیاد مستضعفان و در تاریح 24 دی ماه سال 99 صادر شد . دلیل تاخیر صدور پروانه به خاطر ادعالی مالی بود که منطقه درخصوص عوارض داشت و صدور پروانه را به تاخیر انداخت ..

وی ادامه داد :‌اما چرا شهرداری ادعای مالی درخصوص صدور پروانه برای این ساختمان داشت نخست این که این ساختمان کسری پارکینگ داشت و همچنین شهرداری منطقه معتقد بود این ملک از کاربری کارگاهی به کابری تجاری تبدیل می شود اما سرانجام با توافقی که  انجام شد ، از سوی  شهردار وقت به شهرداری منطقه گفته شد که  پروانه بدون وصول  عوارض صادر شود.هرچند که عنوان می شود طی تهاترهایی رقمی به عنوان عوارض پرداخته شده، اما در پرونده این ساختمان میزان عوارض احتمالی پرداخته شده نامشخص است .

عباسی افزود :‌درخصوص کسر پارکینگ هم قرار شد پارکینگ پروانه طبق مصوبه شورای عالی بازسازی و بهسازی شود؛ و ایمنی‌اش را تامین کنند.

وی با اشاره به قانونی که براساس آن املاکی که چنین حوادثی برایشان اتفاق می افتد دیگر نیاید در زمان صدور پروانه ساختمانی عوارض مجددی برایشان محاسبه شود گفت : با توجه به اینکه ساختمان موجود بوده و طی حادثه تخریب شدند، پروانه بدون پرداخت عوارض در همان سطح و سطوح قبلی برایش می تواند صادر شود اماموضوعی که به نظر می‌رسد شورای شهر می تواند  برروی آن  این است که در ساختمان‌های پرخطر فعلی پیشنهاد شود که شهرداری پروانه را در اندازه ابعاد و کاربری‌های وضع موجود به صورت رایگان صادر کند تا از حوادثی مانند پلاسکو پیشگیری کند .  هرچند این پیشنهاد نیاز به بررسی بیشتر در کمیسیون تخصصی و طرح در صحن دارد .

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درخصوص استفاده تجاری از ساختمان جدید پلاسکو گفت :‌بعد از بهره برداری مشخص می شود که چه بهره برداری از این ساختمان می شود  همچنین  طبق پروانه، پنج فضا به عنوان نمایشگاه در نظر گرفته شده بوده که هر کدام 50 متر در طبقات مختلف بوده  و درنهایت 500 متر به عنوان فضای نمایشگاهی در این ساختمان 19706 متری دیده شده بود. همچنین دونمازخانه به مساحت 50 متر. این که این نمایشگاه‌ها در ساختمان ایجاد شده یا خیر یا در آینده تبدیل به تجاری می‌شوند یا به صورت نمایشگاه برای بحث یادمان آتش‌نشانان مورد استفاده قرار می‌گیرند، موضوعی است که بعد از بهره‌برداری می‌شود راجع به آن صحبت کرد.