به گزارش اکو ایران ، در جلسه علنی فردای (26 دی ماه )شورای شهر تهران یک فوریت لایحه «تعیین عوارض ترددجهت مدیریت ترافیک،کاهش تقاضای سفر و کنترل آلودگی هوا در سال ۱۴۰۱ »بررسی می شود.

شهرداری دراین لایحه  پیشنهاد داده است که نرخ پایه عوارض نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش پیدا کند و به میزان ۴۵ هزار و۰۰ ۵ تومان برسد .

photo_۲۰۲۲-۰۱-۱۵_۱۸-۲۴-۳۹

در این لایحه آمده است که   وسیله نقلیه مجاز به خودروهایی گفته می شود که مطابق ضوابط و مقررات قانونی دارای معاینه فنی معتبر بوده و فاقد بدهی عوارض سالیانه خودرو باشند و نسبت به انجام ثبت نام در سامانه تهران من اقدام کرده و در سقف مجوزهای ورودی روزانه نسبت به رزرو مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک اقدام کنند.

بهای خدمات مذکور با ۳۰ درصد افزایش نسبت به نرخ مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان دویست و پنجاه هزار تومان تعیین شده به جای صدور مجوز سالیانه تردد در هر محدوده طرح ترافیک در کل سال فقط برای یک بار و برای هر خودرو به میزان دویست و پنجاه هزار تومان  بابت بهای خدمات اخذ می‌شود.

 به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در راستای توسعه و گسترش حمل و نقل پاک با رویکرد انسان محور حداکثر ۲ صدم درصد از درآمدهای صدور مجوز تردد در محدوده های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا در قالب بسته‌های تشویقی و با استفاده از بستر سامانه‌تهران‌من هزینه کند.

photo_۲۰۲۲-۰۱-۱۵_۱۸-۲۶-۰۶

 عوارض صدور مجوز روزانه ورود به محدوده کامیون ممنوع در شهر تهران در موارد خاص که به تشخیص سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران صادر می‌شود و همچنین عوارض تردد شبانه کامیون‌های بالای ۶ تن که از ساعت ۱۱ شب تا ۶ بامداد در محدوده مذکور بدون اخذ باربرگ از سامانه حمل و نقل بار و کالای شهرداری تهران تردد می کنند به شرح جدول زیر است:

photo_۲۰۲۲-۰۱-۱۵_۱۸-۲۸-۰۳