محمد حسن علمداری، با بیان اینکه افزایش قیمت اوراق تناسبی با افزایش تقاضا برای تسهیلات مسکن ندارد، از دو اقدام برای کاهش نرخ اوراق گواهی حق تقدم تسه خبر داد. معاون اعتباری بانک مسکن، یکی از اقدامات برای کاهش قیمت اوراق را رایزنی با فرابورس برای کاهش دامنه نوسان خبر داد. گفت و گوی اکوایران در خصوص وضعیت قیمت اوراق تسهیلات مسکن(تسه) را ببینید.