عبور شاخص از سد 700 هزار واحدی

بازار سهام امروز قرمز شروع کرد، متعادل شد و قبل از اینکه خیلی ها بازار را چک کنند به صف خرید بدل شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد