بندبازی شاخص روی بند یک میلیون واحدی

عرضه اولیه؟ آخرین مهلت پذیره نویسی ETFهای دولتی؟ گزارش های ماهانه یا تعطیلات پیش رو؟

عرضه اولیه؟ آخرین مهلت پذیره نویسی ETFهای دولتی؟ گزارش های ماهانه یا تعطیلات پیش رو؟

به نظر شما دلیل رشد افت امروز شاخص و بازگشت به زیر یک میلیون واحد چیست؟

آنچه مشخص است اینکه رفتار هیجانی در بالا و پایین بازار موج میزند....

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد