سبزِ سبزم ریشه دارم

به نظر میرسد که بازار بعد از شکستن سقف تاریخی قبلی خود، قصد دارد که به ماجراجویی خود ادامه دهد گروه های مختلف اعم از #بانک ، #خودرو ، #شمیایی و #فلزات_اساسی امروز در مرکز توجهات قرار دارند...

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد