تقویت جبهه عرضه در بازار بورس تهران

در بیستمین روز خرداد، با بازار متعادلی مواجهیم که هرچه بیشتر پیش میرویم، جبهه فروشندگان در معاملات تقویت میشود... در بسیاری از نمادها آخرین قیمت از قیمت پایانی کمتر است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد