ویدئو های مرتبط

روز پر هیجان بورس

بورس تهران امروز در کمتر از چند دقیقه کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را درنوردید اما در ادامه با شدت گرفتن فشار عرضه، اندکی عقب نشینی کرد... با این حال این پایان بازی نبود و مجددا طرف تقاضا افسار بورس را در اختیار گرفت. هیجان امروز در بورس برای طرفداران هیجان، روز شیرینی را ثبت کرد!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد