ماجراهای بورس و مقاومت یک میلیون و 200 هزار واحدی

بازار امروز در تلاشی دوباره با مقاومت روانی یک میلیون و 200 هزار واحدی حجوم برد و قبل از ساعت 10 صبح توانست از آن عبور کند. در بسیاری از نمادهای بزرگ بازار شاهد غلبه عرضه بر تقاضا هستیم ولی کلیت بازار کماکان مثبت است. به نظر میرسد که روند معاملات در بورس و فرابورس با همین فرمان به کار خود ادامه دهد...

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد