ماجراهای بورس و مقاومت یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی

بازار امروز در تلاشی دوباره با مقاومت روانی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی حجوم برد و قبل از ساعت ۱۰ صبح توانست از آن عبور کند. در بسیاری از نمادهای بزرگ بازار شاهد غلبه عرضه بر تقاضا هستیم ولی کلیت بازار کماکان مثبت است. به نظر میرسد که روند معاملات در بورس و فرابورس با همین فرمان به کار خود ادامه دهد...

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد