بورس تهران در آخرین روز بهار ۹۹

بازار سرمایه در حالی کار خود را در بهار به پایان میرساند که تا همین لحظه (ساعت ۱۰:۳۰) بازدهی بورس به ۱۴۷ درصد رسیده است. امروز نیز به نظر میرسد که بورس قصد ندارد بهار خود را با رنگی جز سبز به پایان برساند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد