بورس تهران در روز متعادل بازار

بازار سهام بعد از مدت ها روزی متعادل را تجربه میکند. شاخص کل در زمان تنظیم گزارش مثبت و شاخص هم وزن منفی است. اما قطعا با توجه به روند بازار، با قوت گرفتن سمت تقاضا، شاخص هم وزن نیز کار خود را مثبت پایان خواهد داد. در این بین افزایش قیمت دلار به بالای کانال 19 هزار تومان در صرافی بانک ملی به کمک بازار سرمایه آمده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد