بورس تهران؛ قرمز پررنگ

یکبار دیگر چهره بازار سرمایه قرمز رنگ شد و جو عرضه کاملا بر تقاضا غلبه دارد. برخی کارشناسان معتقدند اگر شاخص، امروز نیز حمایت‌های خود را از دست بدهد، می‌تواند زنگ خطری برای بورس باشد و ریزش جدی‌تری در پیش باشد. باید دید آیا بازار کانال یک میلیون و هشتصد هزار را هم از دست می‌دهد یا خیر.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد