بی ‌اعتمادی، ترس یا دو بخشی شدن زمان معاملات در بورس؛ دلیل افت شاخص؟

بازار در حالی کار خود را به میانه رسانده است که حدود ۷۰ درصد کل نمادهای بورس و فرابورس، صف فروش هستند! دو بخشی شدن زمان معاملات در هسته بورس به نظر می‌رسد که تاثیرات منفی خود را بر جریان بازار گذاشته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد