سقوط ادامه دار بورس تهران

تا این ساعت از بازار نزدیک به ۹۰ درصد بازار در صف فروش هستند و چهره بازار کاملا قرمز رنگ. برخی معتقدند شاخص در بازه حمایتی مهمی قرار دارد و امید به این تحلیل بسته‎اند. البته تا کنون اثری از بازگشت بازار در سهم‎های بورس و فرابورس دیده نمی‎شود و صحبت از حمایت از بازار نیز هیچ گونه اثری نداشته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد