بورس تهران در روزهای هیجان عرضه و تقاضا

امروز بازار ابتدا با رشد شاخص ۴۴ هزار واحدی مواجه شد و پیش‎بینی می‎شد که این رشد در ادامه روند صعودی روز چهارشنبه باشد، اما دیری نگذشت که فشار عرضه بیشتر شد و تاکنون بیش از ۳۰۰ نماد در صف فروش هستند. باید دید تا پایان بازار این روند به چه شکل خواهد شد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد