راه نجات بورس با برداشت از صندوق توسعه ملی؟

امروز بازار به تکرار منفی خود ادامه داد و شاخص تا اینجا با ۲۰ هزار واحد ریزش مواجه شده است. دیروز خبر مهمی در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر شد که یک درصد از این صندوق برای تزریق به بازار سرمایه برداشته می‎شود. اما این راهکار واقعا می‎تواند نجات‎دهنده بورس باشد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد