کشمکش حقیقی‎ ها، حمایت حقوقی‎ ها

امروز نیز بازار چهره قرمز رنگی به خود گرفت و غالب سهم‎ها تا این لحظه صف فروش بوده است. شاخص نیز نزدیک به ۲۸ هزار واحد نزول داشت. در بسیاری از سهم‎ها از ابتدای بازار تاکنون درگیری بین خریداران و فروشندگان زیاد بوده و سهم‎های فروش گاهی جمع شده ولی دوباره تبدیل به صف شده است. باید دید این کشمکش تا پایان بازار به چه شکل خواهد شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد