بورس در حال متعادل شدن

امروز تا این لحظه از بازار دوباره عدم اعتماد به بازار خودنمایی می‌کند و جو مثبتی که در ابتدا بر بازار حاکم بود با فشار عرضه مواجه شده است. باید منتظر ماند این پاییز چه خوابی برای سهامداران دیده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد