بازگشت معاملات روزانه به بورس

امروز بازار سرمایه به مانند روزهای پیشین روند نزولی خود را ادامه داد تا سراشیبی کاهشی شاخص ادامه دار باشد.

دیروز ارزش معاملات روزانه به حداقل حالت خود در امسال رسید و یکی از این دلایل را می توان به برداشته شدن ارزش معاملات روزانه در بورس اشاره کرد. حال امروز خبر رسید که این ممنوعیت لغو شده است. باید دید تاثیر آن بر بازار به چه شکل خواهد شد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد