نزاع بر سر هسته سخت

معاملات امروز با توجه به کشمکش میان عرضه و تقاضا جذاب شده است. در ابتدای ساعت بازار به رغم آنکه کانال یک میلیون و پانصد هزار از دست رفت.

اما در ادامه توانست تا اینجای کار دوباره آن را پس بگیرد. رییس بانک مرکزی نیز یکبار دیگر از حمایت از بازار گفت و به نظر می رسد بازار اعتماد لازمه را به دست آورده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد