روز کشمکش عرضه و تقاضا

امروز بازار به رغم شروع خوبی که داشت، با فشار عرضه رو به رو شد. به نظر می رسد با توجه به روند شاخص، تا پایان بازار کانال یک میلیون و پانصد هزار نیز از دست برود.

 اما نکته مهم در بازار امروز روند مثبت سهم های کوچک بود که در شاخص هم وزن نیز این روند کاملا مشهود است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد